Hirdetés

Hirdetés

MVH pályázati hírek, közlemények

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. július 28-án kiadott hírlevelében az alábbi mezőgazdasági támogatásokkal és vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos közlemények szerepeltek.

Nyúltartók figyelem: Már csak néhány napig lehet támogatási kérelmet benyújtani!

Határidő: támogatási kérelmet 2014. július 31-ig kell benyújtani postai úton.

Szeptember 15-ig kell a kárenyhítési hozzájárulást befizetni!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az elmúlt hetekben határozatban értesítette a kárenyhítési kockázatközösség tagjait a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségükről.

Folytatódnak a milliárdos LEADER kifizetések

739 kérelem esetében 4,2 milliárd forint összegű támogatás kifizetését hagyta jóvá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott nem terület- és állatalapú jogcímekre.

Milliárdos LEADER kifizetés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. július 7. – július 11. között az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott nem terület- és állatalapú jogcímekre 681 kérelem esetében, összesen 3,7 milliárd forint összegű támogatás kifizetését hagyta jóvá.

Közlemény bélyegző letiltásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Trodat Printy 46040 típusú, Magyarország címerével és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felirattal ellátott 91. számú körbélyegzője elveszett.

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából

Jelen ügyféltájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való igénybevételének – az ágazati jogszabályok miatt – megváltozó feltételeit rendszeresíti.

Baromfi állatjóléti támogatásra is érkezik a pénz!

A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatási kérelmek után a 2014. I negyedévre vonatkozó baromfi állatjóléti kérelmek feldolgozását is befejezte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

123/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Fás és lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról. Határidő: a 2014. évi kifizetési kérelemhez kapcsolódó utólagos elszámolás benyújtására nyitva álló időszak: 2014. augusztus 1. – 2014. szeptember 1.

122/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról. Határidő: a 2014. évi kifizetési kérelemhez kapcsolódó utólagos elszámolás benyújtására nyitva álló időszak: 2014. augusztus 1. – 2014. szeptember 1.

121/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról. Határidő: a 2014. évi kifizetési kérelemhez kapcsolódó utólagos elszámolás benyújtására nyitva álló időszak: 2014. augusztus 1. – 2014. szeptember 1.

120/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről.
Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

119/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

114/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

112/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli terültekkel való nemzetközi együttműködés jogcím keretében nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

111/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

110/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

109/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

108/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

107/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény

Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

106/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

105/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

104/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

103/2014. (VII.22.) számú MVH Közleménya>

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről. Határidő: támogatási-kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1. – 2014. szeptember 1 között lehet benyújtani elektronikus úton.

102/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

101/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény

Az Európai Mezgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. Határidő: kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1 – december 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

100/2014. (VII. 09.) számú MVH közlemény

A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 20/2014. (III. 12.) VM rendelet szerinti támogatás igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról. Határidő: pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványt egy alkalommal postai úton kell benyújtani, legkésőbb 2014. december 1-ig.

Hirdetés

Változás bejelentése

Ha az adatok nem felelnek meg a valóságnak, jelezd kérlek e-mailben!

 

 

Felelősségi nyilatkozat

A termelőtől.hu a termelő adatlapján található információk valódiságát nem tudja ellenőrizni, ezért felelősséget sem tudunk vállalni az ott leírtakért. A termelőtől.hu nem vállal felelősséget a látogató és a termelő közötti adásvételkor történő esetleges problémákért sem.